Yêu thích
Mua sắm

Đèo Pha Đin

Đèo Pha Đin, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên
Mức giá: từ Miễn phí đến Miễn phí

Vị trí

Địa điểm check-in

Xem tất cả(1)
Danh lam thắng cảnh
Danh lam thắng cảnh - Huyện Tuần Giáo Miễn phí - Miễn phí

Đèo Pha Đin

  • Đèo Pha Đin, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên
Kinh nghiệm phượt
Danh lam thắng cảnh
Danh lam thắng cảnh - TP. Điện Biên Phủ Miễn phí - Miễn phí

Cánh Đồng Mường Thanh

  • Cánh đồng Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên
Danh lam thắng cảnh
Danh lam thắng cảnh - TP. Điện Biên Phủ Miễn phí - Miễn phí

Thành Bản Phủ

  • Thành Bản Phủ, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên
Danh lam thắng cảnh
Danh lam thắng cảnh - TP. Điện Biên Phủ Miễn phí - Miễn phí

Hồ Pá Khoang

  • Hồ Pá Khoang, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên
Danh lam thắng cảnh
Danh lam thắng cảnh - TP. Điện Biên Phủ Miễn phí - Miễn phí

Vườn Anh Đào Mường Phăng

  • Vườn anh đào Mường Phăng, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên
Danh lam thắng cảnh
Danh lam thắng cảnh - TP. Điện Biên Phủ Miễn phí - Miễn phí

Động Pa Thơm

  • Động Pa Thơm, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên
Công trình văn hóa, kiến trúc
Công trình văn hóa, kiến trúc - TP. Điện Biên Phủ Miễn phí - Miễn phí

Bảo Tàng Chiến Thắng Điện Biên Phủ

  • Bảo tàng Chiến Thắng, Phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên
Danh lam thắng cảnh
Danh lam thắng cảnh - TP. Điện Biên Phủ Miễn phí - 20,000đ

Di Tích Đồi A1

  • Đồi A1, Phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên

Bình luận (0)

Thêm bình luận