Yêu thích
Mua sắm

Thác Công chúa

Thác Công Chúa, Xã Ia Mơ Nông, Huyện Chư Păh, Gia Lai

Vị trí

Địa điểm check-in

Xem tất cả(7)
Danh lam thắng cảnh
Danh lam thắng cảnh - Huyện Chư Păh

Núi lửa Chư Đăng Gia

  • Núi lửa Chư Đăng Ya, Xã Chư Đăng Ya, Huyện Chư Păh, Gia Lai
Danh lam thắng cảnh
Danh lam thắng cảnh - Huyện Chư Păh

Biển Hồ Chè

  • Biển Hồ Chè, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Gia Lai
Danh lam thắng cảnh
Danh lam thắng cảnh - Huyện Chư Păh

Nhà máy Thủy điện Yaly

  • Thủy Điện Yaly ĐT 673, TT. Ia Ly, Huyện Chư Păh, Gia Lai
Danh lam thắng cảnh
Danh lam thắng cảnh - Huyện Chư Păh

Đập Tân Sơn

  • Đập Tân Sơn, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Gia Lai
Công trình văn hóa, kiến trúc
Công trình văn hóa, kiến trúc - Huyện Chư Păh

Chùa Bửu Minh

  • Chùa Bửu Minh, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Gia Lai
Danh lam thắng cảnh
Danh lam thắng cảnh - Huyện Chư Păh

Thác Công chúa

  • Thác Công Chúa, Xã Ia Mơ Nông, Huyện Chư Păh, Gia Lai
Công trình văn hóa, kiến trúc
Công trình văn hóa, kiến trúc - Huyện Chư Păh

Tịnh Xá Ngọc Như

  • TT. Phú Hoà, Chư Păh, Gia Lai, TT. Phú Hòa, Huyện Chư Păh, Gia Lai
  • 093 235 18 47

Bình luận (0)

Thêm bình luận