Khách sạn, Homestay tại Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng

Himalaya Phoenix Hotel

393,651đ  Khách sạn Himalaya Phoenix, Le Hong Phong, Phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 2
Không ăn sáng

Duong Sat Hotel

317,460đ  Duong Sat Hotel, 01 Quang Trung, Phường 9, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 2
Không ăn sáng

Le Grey Dalat Hotel

508,333đ  Le Grey Dalat Hotel, 23 Le Dai Hanh, Phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 2
Không ăn sáng

Ngan Pho Hotel

486,021đ 
1,200,000đ
NGAN PHO HOTEL, 15c Nhà Chung, Phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 2
Không ăn sáng

Nice Dream Dalat Hotel

866,647đ 
2,500,000đ
Nice Dream Dalat Hotel, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Tommy Hotel Dalat

Tommy Hotel Dalat, Phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 2
Có ăn sáng

Tulip City New

Tulip City View, 53 - 55 Phan Nhu Thach, Phường 1, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Peach Valley Hotel

988,757đ 
1,366,757đ
Khách sạn Peach Valley, 26K, Yersin Street, Phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

Khách sạn Đà Lạt Prince

1,401,515đ 
2,500,000đ
Khách sạn Đà Lạt Prince, 23 Quang Trung, Phường 1, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Ha Anh Hotel

583,333đ  Ha Anh Hotel, 52 Đ. Mạc Đĩnh Chi, Phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

Nature Boutique Hotel

799,999đ 
2,900,117đ
Khách sạn Nature Boutique, Nguyễn Thị Nghĩa, Phường 2, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

Dalat Wonder Resort

1,206,459đ  Dalat Wonder Resort, Số 19, đường Hoa Hồng, hồ Tuyền Lâm, Phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

NK Hotel

542,857đ  NK Hotel, 101 Hoang Dieu street, Phường 5, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 1
Không ăn sáng

The Gate Boutique Hotel Da Lat

Khách sạn The Gate Boutique Đà Lạt, 28 Đường Đặng Thái Thân, Phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Q-Center Dalat

615,741đ  Q-Center Dalat, 82 Nguyen Chi Thanh, Phường 1, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn:
Không ăn sáng

Interstella Hotel

Khách Sạn Interstella, Số 1-3, Đường Hai Bà Trưng, Phường 6, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Pho Hoa Hotel

342,857đ  Khách sạn Phố Hoa, 58 Lê Thánh Tôn, Phường 6, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

ELC Dalat Hotel

632,917đ 
3,734,346đ
ELC Dalat Hotel, 33 Đường Bà Triệu, Phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

Hoang Loc Villa Hotel

775,955đ  Hoang Loc Villa Hotel, 74/29 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn:
Không ăn sáng

Du Parc Hotel Dalat

878,895đ  15 Đường Trần Phú, Phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Hong Tam Hotel

666,667đ  Hong Tam Hotel, 12D Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 2
Không ăn sáng