Khách sạn, Homestay tại Huyện Hoa Lư Ninh Bình

Lalita Boutique Hotel And Spa Ninh Binh

1,166,667đ  Lalita Boutique Hotel and Spa Ninh Binh, Xã Ninh Thắng, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Tam Coc Sunshine Hotel

750,000đ  Tam Coc Sunshine Hotel, Xã Ninh Thắng, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

The Symphony 9 Tam Coc

357,989đ 
1,431,958đ
The Symphony 9 Tam Coc, DT491C, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

Tam Coc Cocoon Homestay

281,481đ  Tam Coc Cocoon Homestay, Xã Ninh Thắng, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Tam Coc Banana Bungalow

1,735,734đ  20%
2,265,734đ
Tam Coc Banana Bungalow, Làng Tuấn Cao, Xã Ninh Thắng, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình
Tiêu chuẩn: 5
Không ăn sáng

Trang An River View Homestay

546,737đ  Trang An River View Homestay, 479 B Tràng An, Xã Ninh Xuân, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

Trang An International Hotel

515,873đ  TRANG AN INTERNATIONAL HOTEL, QL38B, Xã Ninh Hòa, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Ninh Binh Hidden Charm Hotel And Resort

1,580,885đ  Ninh Binh Hidden Charm Hotel And Resort, No 9, Tam Coc - Bich Dong Tourist Center, Xã Ninh Thắng, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

Mandala Villa

540,000đ  Mandala Villa, Tam Coc Road, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Le Clos Du Fil

1,231,481đ  Le Clos Du Fil, Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Ninh Binh Greenland Homestay

437,611đ 
1,000,000đ
Ninh Binh Greenland Homestay, Xã Ninh Xuân, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình
Tiêu chuẩn: 2
Có ăn sáng

Trang An Retreat

Trang An Retreat, Tràng An, Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Tam Coc Golden Rice

Tam Coc Golden Rice, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình
Tiêu chuẩn:
Có ăn sáng

Tam Coc Westlake Homestay

350,000đ  Tam Coc Westlake Homestay, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình
Tiêu chuẩn: 1
Có ăn sáng

An Ngoc Tam Coc Bungalow

580,553đ  An Ngoc Tam Coc Bungalow, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

Trang An Secret Garden

681,713đ  TRANG AN SECRET GARDEN, Xã Ninh Xuân, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Trang An Memory Homestay

Trang An Memory homestay, Xã Ninh Hòa, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Cosiana Homestay

Cosiana Homestay, Xuân Áng Ngoại, Xã Ninh Xuân, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Ninh Binh Hidden Charm Hotel And Resort

2,274,678đ  Ninh Binh Hidden Charm Hotel And Resort, Xã Ninh Thắng, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

Aravinda Resort Ninh Binh

2,333,333đ  Aravinda Resort Ninh Binh, Hải Nham, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Trang An La Casa Homestay

496,032đ  Trang An La Casa Homestay, Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng