Khách sạn, Homestay tại Thành phố Hạ Long Quảng Ninh

Novotel Ha Long Bay Hotel

1,480,000đ  Novotel Ha Long Bay Hotel, Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 4
Không ăn sáng

Halong Fantasea Cruise

4,805,996đ  Halong Fantasea Cruise, 26 Tuan Chau habor, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Moon Bay Ha Long Hotel

Moon Bay Ha Long Hotel, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Sun Legend Cruise

Sun Legend Cruise, Tuần Châu Pier, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Asean Halong Hotel

Asean Halong Hotel, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Maldives Halong Hotel

Maldives Halong hotel, 3 Đường Vạ Cháy, Tổ 3 Khu 7, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Indochine Cruise Lan Ha Bay

Indochine Cruise Lan Ha Bay, 2 Tuần Châu, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

Flamingo Luxury Cruise

Flamingo Luxury Cruises, Tuần Châu island, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Mithrin Hotel Halong

925,926đ  Mithrin Hotel Halong, Hoàng Quốc Việt, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Sky Cruises Ha Long

Sky Cruises Ha Long , Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort

1,789,048đ  35%
6,300,000đ
FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort, 559 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

Le Theatre Cruises

Le Theatre Cruises - Wonder on Lan Ha Bay, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

Muong Thanh Luxury Quang Ninh Hotel

1,259,191đ  48%
2,900,000đ
Muong Thanh Luxury Quang Ninh Hotel, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

Saigon Halong Hotel

1,940,035đ  Saigon Halong Hotel, Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Green Queen 16

699,999đ  Green Queen 16, 1516 Green Bay Garden, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 5
Không ăn sáng

Royal Hotel HaLong

Royal Hotel Halong - Hon Gai, Phường Hòn Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 2
Có ăn sáng

Heritage Line - Violet Cruise

Heritage Line - Violet Cruise, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

HaLong Ginger Homestay

HaLong Ginger Homestay, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 1
Có ăn sáng

La Batisse Resort Ha Long

La Batisse Resort Ha Long, Bán đảo 2 Khu đô thị Hùng Thắng, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

D'Lecia Ha Long Hotel

1,414,352đ  D'Lecia Ha Long Hotel, Số 38 Tấn Mài, Cái Dăm, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

Hung Thinh Ha Long Hotel

601,852đ  Hung Thinh Ha Long Hotel, 1086 Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

Có thể bạn quan tâm

Ứng dụng du lịch

    202206/24/18/074829-67758155-1917x1917-fit-and-trim-e864d0ad2b34655d51d904702ded8290.jpg 

Đặt guest post tại Tripzone