Khách sạn tại Đài Bắc Đài Loan

Shangri La Far Eastern Plaza Hotel Taipei

4,022,722đ  No.201, Sec. 2, Dunhua S. Rd, Đài Bắc, Đài Loan
Tiêu chuẩn: 5
Không ăn sáng

Taipei Garden Hotel

1,607,190đ 
8,148,328đ
No. 1, Section 2, Zhonghua Road, Zhongzheng District, Đài Bắc, Đài Loan
Tiêu chuẩn: 5
Không ăn sáng

Moshamanla-Main Station

498,826đ  Moshamanla-Main Station, No.33, Sec. 1, Kaifeng St., Đài Bắc, Đài Loan
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

Grand Hyatt Taipei

4,115,317đ  No.2, Songshou Rd, Đài Bắc, Đài Loan
Tiêu chuẩn: 5
Không ăn sáng

The Sherwood Taipei

2,298,183đ 
9,053,698đ
No. 111號, Section 3, Minsheng East Road, Songshan District, Đài Bắc, Đài Loan
Tiêu chuẩn: 5
Không ăn sáng

Gloria Prince

1,128,773đ 
4,560,726đ
No. 369, Linsen North Road, Đài Bắc, Đài Loan
Tiêu chuẩn: 5
Không ăn sáng

Cosmos Hotel Taipei

1,353,956đ 
5,884,903đ
43 Sec. 1, Chung-Hsiao W. Road, Đài Bắc, Đài Loan
Tiêu chuẩn: 4
Không ăn sáng

Caesar Park Hotel Taipei

1,354,672đ 
7,695,643đ
Caesar Park Hotel, No. 38 Chung Hsiao West Road, Section 1, Đài Bắc, Đài Loan
Tiêu chuẩn: 5
Không ăn sáng

Bee House by Cosmos Creation

Bee House, No.57, Taiyuan Rd., Đài Bắc, Đài Loan
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

San Want Residences

1,621,905đ 
7,898,586đ
San Want Residences, 128 Nanjing East Road SECTION 1, Đài Bắc, Đài Loan
Tiêu chuẩn: 5
Không ăn sáng

Xem thêm các Khách sạn, Homestay

Evergreen Laurel Hotel Taichung

1,923,332đ 
6,749,120đ
Evergreen Laurel Hotel Taichung, No. 666號, Section 2, Taiwan Boulevard, Xitun District, Đài Trung, Đài Loan
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

Calligraphy Greenway Hotel

1,022,739đ 
3,950,704đ
Calligraphy Greenway Hotel, No.512, Yingcai Rd, Đài Trung, Đài Loan
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

Twinstar Hotel

493,133đ  No.158, Sec. 4, Fuxing Rd, Đài Trung, Đài Loan
Tiêu chuẩn: 4
Không ăn sáng

Hotel National

1,640,022đ 
4,609,155đ
57 Guanqian Rd, Đài Trung, Đài Loan
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

Unique Hotel - Military 75 Hotel

951,889đ 
3,703,785đ
Unique Hotel - Military 75 Hotel, No.203, Wuquan Rd, Đài Trung, Đài Loan
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

Slow Town Hotel

780,305đ  Slow Town Hotel, No. 169-1, Guangfu Rd., Central Dist, Đài Trung, Đài Loan
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

Champs Elysees Hotel

805,960đ 
4,938,380đ
Champs Elysees Hotel, No. 377, Wuquan Rd., North Dist., Đài Trung, Đài Loan
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

Hotel Midtown Richardson - Kaohsiung Bo Ai

812,372đ 
3,127,641đ
Hotel Midtown Richardson, No.338, Bo’ai 1st Rd., Cao Hùng, Đài Loan
Tiêu chuẩn: 4
Không ăn sáng

85 Pin Win Hotel

570,087đ  85 Pin Win Hotel, No.5, Ziqiang 3rd Rd, Cao Hùng, Đài Loan
Tiêu chuẩn: 2
Không ăn sáng

Skyone Hotel

473,887đ  Skyone Hotel, No.149, Liuhe 2nd Rd, Cao Hùng, Đài Loan
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

Wo Hotel

1,396,969đ 
5,432,219đ
Wo Hotel, No.394, Qixian 2nd Rd, Cao Hùng, Đài Loan
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Có thể bạn quan tâm

202107/26/03/153713-qc-300250--2-.png

Đối tác chính thức