Khách sạn tại Thành phố Nha Trang Khánh Hòa

Sata Hotel

365,220đ 
1,450,000đ
Sata Hotel, 24E Nguyen Thien Thuat, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

Volga Nha Trang Hotel

325,926đ 
1,280,000đ
Khách Sạn Volga Nha Trang, 06B Đường Bãi Dương, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu chuẩn: 4
Không ăn sáng

Vesna Hotel

939,641đ  33%
2,200,000đ
Vesna Hotel, 100 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

Emerald Bay Hotel and Spa

577,778đ  Emerald Bay Hotel and Spa, 100/8C/T25 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu chuẩn:
Có ăn sáng

Prime Hotel Nha Trang

423,280đ 
2,000,000đ
Prime New, 22 Tôn Đản, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

Royal HPM Hotel

281,324đ  Royal HPM Hotel, 34/8 Nguyen Thien Thuat street, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu chuẩn: 4
Không ăn sáng

Edele Hotel Nha Trang

499,999đ 
2,039,999đ
Edele Hotel Nha Trang, Nguyễn Thiện Thuật, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu chuẩn: 4
Không ăn sáng

Nalicas Hotel

408,333đ 
1,200,000đ
Nalicas Hotel, 98B/12 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu chuẩn: 4
Không ăn sáng

Miracle Luxury Hotel

510,000đ  MIRACLE LUXURY HOTEL, 23 Hoàng Diệu, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Novotel Nha Trang Hotel

1,673,881đ  50 Tran Phu Street, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu chuẩn: 4
Không ăn sáng

Golden Rain 2 Hotel

286,931đ  Golden Rain 2 Hotel, 3/1 Trần Quang Khải, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

Sheraton Nha Trang Hotel & Spa

2,300,000đ  Sheraton Nha Trang Hotel & Spa, 26-28 Tran Phu Street, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu chuẩn: 5
Không ăn sáng

Ruby Hotel

687,037đ  Khách Sạn Ruby, 14 Trần Phú , Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Galina Hotel & Spa

800,000đ 
3,000,000đ
Khách sạn Galina & Spa, 31 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Virgo Hotel

1,211,514đ  Virgo Hotel, 39-41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

Oliver Hotel

182,540đ  Oliver Hotel, 96A3 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

Nagar Hotel Nha Trang

462,963đ 
2,037,037đ
Khách sạn Nagar Nha Trang, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu chuẩn: 4
Không ăn sáng

Ecstasy Hotel Nha Trang

258,935đ  Khách Sạn Ecstasy Nha Trang, 100C/T25 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

The Summer Hotel

298,181đ  20%
1,192,724đ
The Summer Hotel, 34C-D Nguyễn Thiện Thuật, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu chuẩn:
Không ăn sáng

Cham Oasis Nha Trang - Resort Condotel

1,948,176đ 
7,792,702đ
Cham Oasis Nha Trang - Resort Condotel, 304, Đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

Nha Trang Lodge Hotel

599,999đ  35%
984,999đ
Nha Trang Lodge Hotel, 42 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu chuẩn: 4
Không ăn sáng