Khách sạn tại Lâm Đồng

Arapang Hotel

529,365đ  Arapang Hotel, 5 Phan Như Thạch, Phường 1, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 2
Không ăn sáng

Seven A Hotel

742,114đ  Khách Sạn Seven A, 78 Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường 2, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 2
Không ăn sáng

Thuy Duong Hotel

436,508đ  Khách sạn Thùy Dương, 19 Phan Như Thạch, Phường 1, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 2
Không ăn sáng

New Century Hotel

1,646,249đ  New Century Hotel, 14B Đống Đa, Phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

My Hy Hotel

346,736đ  25%
451,150đ
My Hy Hotel, 27 Ly Tu Trong, Phường 2, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 1
Không ăn sáng

Thanh Thanh Hotel

370,370đ  Thanh Thanh Hotel, 70B Đường Ba Tháng 2, Phường 1, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 2
Không ăn sáng

Peach Valley Hotel

762,851đ 
1,000,000đ
Peach Valley Hotel, 26K Yersin Street, Phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

Dalat Wonder Resort

1,206,459đ  Dalat Wonder Resort, Số 19, đường Hoa Hồng, hồ Tuyền Lâm, Phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Song Anh Hotel

Song Anh Hotel, 25 Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Khanh Uyen Hotel

322,222đ  Khanh Uyen Hotel, 04 Mac Dinh Chi, Phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 2
Không ăn sáng

Hoang Loc Villa Hotel

775,955đ  Hoang Loc Villa Hotel, 74/29 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn:
Không ăn sáng

Le Recit Boutique Hotel de Dalat

1,603,545đ 
2,600,000đ
Khách sạn Le Récit Boutique Đà Lạt, 117 Bui Thi Xuan Street, Phường 2, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

My Hy Hotel

My Hy Hotel, 27 Ly Tu Trong, Phường 1, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 1
Có ăn sáng

Hôtel Colline

1,520,597đ  41.0%
2,812,097đ
10 Phan Bội Châu, Phường 1, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Bong Hong Hotel

315,873đ  20%
600,000đ
Bong Hong Hotel, 163 Duong 3 thang 2, Phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 2
Không ăn sáng

Phuong Anh Hotel

582,011đ  Phuong Anh Hotel, Nguyen Thi Nghia, Phường 2, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 2
Không ăn sáng

Lina Hotel

349,373đ  Lina Hotel, 51 Lu Gia, Phường 9, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 2
Không ăn sáng

Nature Boutique Hotel

799,999đ 
2,900,117đ
Khách sạn Nature Boutique, Nguyễn Thị Nghĩa, Phường 2, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

Hotel Du Lys

5,079,365đ  Hotel Du Lys, 14 Nam Ky Khoi Nghia, Phường 1, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Shin Village Hotel

478,155đ  60%
1,400,000đ
SHIN VILLAGE HOTEL, 152-154 Hoàng Hoa Thám, Phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Belle Amour Hotel

364,198đ  Belle Amour Hotel, 16A Pham ngu lao, Phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 2
Không ăn sáng

Có thể bạn quan tâm

Ứng dụng du lịch

    202206/24/18/074829-67758155-1917x1917-fit-and-trim-e864d0ad2b34655d51d904702ded8290.jpg 

Đặt guest post tại Tripzone