Khách sạn tại Lào Đông Nam Á

Intouch Riverside Hotel

592,410đ 
840,925đ
Intouch Riverside Hotel, Khem Khong road, Đường bờ sông Mekong, Pakse, Lào, Khu vực khác, Lào, Đông Nam Á
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Arawan Riverside Hotel

888,616đ 
1,167,951đ
Arawan Riverside Hotel, Salakiew Street, Phonesavanh Village, Pakse, Lào, Khu vực khác, Lào, Đông Nam Á
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Don Chan Palace Hotel & Convention

1,247,552đ 
3,636,364đ
Don Chan Palace Hotel & Convention, Unit 6 Piawat Village,Sisattanak District, Viêng Chăn, Lào, Đông Nam Á
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

La Seine Hotel

2,261,216đ 
4,662,005đ
La Seine Hotel, 160 FANGEUM ROAD, BAN SITHANEU, MUEANG SIKHOT TABAONG NOI 13, Khu Bờ Sông, Viêng Chăn, Lào, Đông Nam Á
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

The Grand Luang Prabang

1,615,510đ 
8,876,431đ
The Grand Luang Prabang, Ban Xiengkeo, Khet Sangkalok,, Đường Phoumok, Luang Prabang, Lào, Khu vực khác, Lào, Đông Nam Á
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

Seng Tawan Riverside Hotel

663,763đ 
951,602đ
Seng Tawan Riverside Hotel, Unit 3, Ban Sithan Neua, Sikhottabong District, Viêng Chăn, Lào, Đông Nam Á
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Somerset Vientance Serviced Residence

1,336,131đ 
3,496,503đ
Somerset Vientiane Serviced Residence, Souphannouvong Avenue, Sikhotabong District, Viêng Chăn, Lào, Đông Nam Á
Tiêu chuẩn: 4
Không ăn sáng

Douangchan Plaza Hotel

533,668đ 
818,331đ
Douangchan Plaza Hotel, Sisavath Village, Sisavath Road, Chanthabouly, Viêng Chăn, Lào, Đông Nam Á
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

Le Jardin Hotel

958,421đ 
2,335,903đ
Le Jardin Hotel, 001 unit 01 Phonsavanh Village, Pakse, Lào, Khu vực khác, Lào, Đông Nam Á
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Sokdee City Vientiane Hotel

530,980đ 
1,052,139đ
Sokdee City Vientiane Hotel, 339 Rue, Pangkham Rd, Viêng Chăn, Lào, Đông Nam Á
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

Kiridara Luang Prabang

3,554,462đ 
11,679,514đ
Kiridara Luang Prabang, 22/13 North Road, Luang Prabang, Lào, Khu vực khác, Lào, Đông Nam Á
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

Avani+ Luang Prabang Hotel

3,527,213đ 
6,073,347đ
Avani+ Luang Prabang Hotel, Setthathirath Road, Hua Xieng Village, Trung tâm thành phố, Luang Prabang, Lào, Khu vực khác, Lào, Đông Nam Á
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

Chanadara Boutique Hotel

762,471đ 
2,797,203đ
Chandara Boutique Hotel, Ban Na kham, ASEAN Road (T2),, Quận Sikhottabong, Viêng Chăn, Lào, Đông Nam Á
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Lao Plaza Hotel

2,245,921đ 
6,526,807đ
Lao Plaza Hotel, 63 Samsenethai Road, P.O. Box 6708, Trung tâm thủ đô Viêng-chăn, Viêng Chăn, Lào, Đông Nam Á
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

One Vientiane Hotel

695,491đ  One Vientiane Hotel, Khun Bu Lom Road, Viêng Chăn, Lào, Đông Nam Á
Tiêu chuẩn:
Không ăn sáng

Inthira Vang Vieng

3,345,144đ 
4,204,625đ
Inthira Vang Vieng, Ban Viengkeo, Vang Vieng Riverfront, Vang Vieng, Lào, Khu vực khác, Lào, Đông Nam Á
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Le Sen Boutique Hotel

1,667,084đ 
2,452,698đ
Le Sen Boutique Hotel, 113 Manomai Road, Phu Vao / Phu Meo, Luang Prabang, Lào, Khu vực khác, Lào, Đông Nam Á
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Suan Sawan Villa 19 Hotel

1,086,086đ  Suan Sawan Villa 19 Hotel, Pakse, Đường số 38, Pakse, Lào, Khu vực khác, Lào, Đông Nam Á
Tiêu chuẩn:
Có ăn sáng

Arawan Riverside Hotel

888,616đ 
1,167,951đ
Arawan Riverside Hotel, Salakiew Street, Phonesavanh Village, Pakse, Lào, Khu vực khác, Lào, Đông Nam Á
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

LAOTEL Vientiane

1,164,569đ  LAOTEL VIENTIANE, Unit 9, Samsenthai Road P.O. Box 585, Vientiane Lao PDR, Viêng Chăn, Lào, Đông Nam Á
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Bayern Guesthouse

494,137đ 
818,331đ
Bayern Guesthouse, Anou Road, Trung tâm thủ đô Viêng-chăn, Viêng Chăn, Lào, Đông Nam Á
Tiêu chuẩn: 2
Không ăn sáng