Khách sạn tại Thị xã Sa Pa Lào Cai

Pistachio Hotel Sapa

1,611,263đ 
5,612,745đ
Pistachio Hotel Sapa, Thác Bạc, Phường Cầu Mây, Thị xã Sa Pa, Lào Cai
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Rua House Mountain Hamlet Sapa

Rua House Mountain Hamlet Sapa, Y Linh Ho, Phường Sa Pa, Thị xã Sa Pa, Lào Cai
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Sapa Panorama Hotel

480,985đ 
2,271,605đ
Sapa Panorama Hotel, 10 Hoàng Diệu, Phường Sa Pa, Thị xã Sa Pa, Lào Cai
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Boutique Hotel & Spa My Gallery

1,388,889đ  Boutique Hotel & Spa My Gallery, 49a Mường Hoa, Phường Sa Pa, Thị xã Sa Pa, Lào Cai
Tiêu chuẩn: 4
Không ăn sáng

Paris Boutique Hotel Sapa

584,170đ  Paris Boutique Hotel Sapa, 42 Ngũ Chỉ Sơn, Xã Ngũ Chỉ Sơn, Thị xã Sa Pa, Lào Cai
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

Anise Sapa Hotel

799,206đ  Anise Sapa Hotel, Stone stairway Victoria, 21 Xuân Viên, Phường Sa Pa, Thị xã Sa Pa, Lào Cai
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

Sapa Praha Hotel

899,471đ  Sapa Praha Hotel, 85 Violet, Phường Sa Pa, Thị xã Sa Pa, Lào Cai
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Sapa Mountain Eco Lodge

Sapa Mountain Eco Lodge, Ta Phin, Phường Sa Pa, Thị xã Sa Pa, Lào Cai
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Khách sạn Adam Sapa

Adam Sapa Hotel, Đường N1, Phường Sa Pa, Thị xã Sa Pa, Lào Cai
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Golden Town Hotel

343,746đ 
389,746đ
Golden Town Hotel, Đường N1, Phường Sa Pa, Thị xã Sa Pa, Lào Cai
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

Sapa Paramount Hotel

399,999đ  Sapa Paramount Hotel, 07 Hoàng Diệu, Phường Sa Pa, Thị xã Sa Pa, Lào Cai
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

Lacasa Sapa Hotel

499,999đ  Lacasa Sapa Hotel, 9 Thác Bạc, Phường Sa Pa, Thị xã Sa Pa, Lào Cai
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Sapa Family House 2

Sapa Family House 2, 742 Điện Biên Phủ, Phường Sa Pa, Thị xã Sa Pa, Lào Cai
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Sapa Land Hotel

Sapa Land Hotel, 105 Thạch Sơn, Phường Sa Pa, Thị xã Sa Pa, Lào Cai
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Bamboo Sapa Hotel

1,435,115đ  Bamboo Sapa Hotel, Mường Hoa, Xã Mường Hoa, Thị xã Sa Pa, Lào Cai
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Chau Long Sapa II Hotel

1,463,203đ 
3,000,000đ
Chau Long Sapa II Hotel, 24 Đông Lợi, Thị xã Sa Pa, Lào Cai
Tiêu chuẩn: 4
Không ăn sáng

Eden Boutique Hotel & Spa

Eden Boutique Hotel & Spa, 03 Thác Bạc, Phường Cầu Mây, Thị xã Sa Pa, Lào Cai
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

LadyBird Sapa Hotel

833,333đ  Ladybird Sapa Hotel, 4 Thạch Sơn, Phường Sa Pa, Thị xã Sa Pa, Lào Cai
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

Saparis Hotel

424,988đ  Saparis Hotel, 06 Hoàng Diệu, Phường Sa Pa, Thị xã Sa Pa, Lào Cai
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

Sapa Relax Hotel & Spa

518,447đ 
1,007,865đ
Sapa Relax Hotel & Spa, 19A Đông Lợi, Phường Sa Pa, Thị xã Sa Pa, Lào Cai
Tiêu chuẩn: 4
Không ăn sáng

Amazing Hotel Sapa

1,587,302đ  Amazing Hotel Sapa, Đông Lợi, Phường Sa Pa, Thị xã Sa Pa, Lào Cai
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Có thể bạn quan tâm

Ứng dụng du lịch

    202206/24/18/074829-67758155-1917x1917-fit-and-trim-e864d0ad2b34655d51d904702ded8290.jpg 

Đặt guest post tại Tripzone