Khách sạn tại Quảng Ninh

Novotel Ha Long Bay Hotel

1,480,000đ  Novotel Ha Long Bay Hotel, Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 4
Không ăn sáng

City Bay Palace Hotel

885,268đ  City Bay Palace Hotel, 156 Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

Bay Villa Halong

33,501,684đ  30%
48,501,683đ
Bay Villa Halong, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 5
Không ăn sáng

Crown Hotel

Crown Hotel, Hung Thang, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Quynh Yen Hotel

Quynh Yen hotel, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 2
Có ăn sáng

New Life Tower

New LIfe Tower, Hoàng Quốc Việt, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

Halong Serenity Cruises

Halong Serenity Cruises, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

Royal Lotus Resort

ROYAL LOTUS RESORT, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

Pearl Hotel Tuan Chau

Pearl Hotel Tuan Chau, Block 81 Urban Area Tuan Chau Marina, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Halong Silversea Cruise

Halong Silversea Cruise, 26 Tuần Châu, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Apricot President Cruise

Apricot President cruise, Tuần Châu Island, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Homestay Newlife

Homestay Newlife, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

Halong Plaza Hotel

Halong Plaza Hotel, Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Coban Apartment in Greenbay Garden Ha Long

699,999đ  Coban apartment in Greenbay Garden Ha Long, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 4
Không ăn sáng

Mia House - Green Bay Premium HaLong Sea View

Mia house- Green Bay Premium HaLong Sea View, Hoàng Quốc Việt, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Phoenix Luxury Cruise

Phoenix Luxury Cruise, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Wyndham Legend Halong

1,762,500đ 
1,923,881đ
Wyndham Legend Halong, 12 Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 5
Không ăn sáng

Halong Boutique Hotel

409,385đ  Halong Boutique Hotel, 42 Nguyễn Du, Phường Hòn Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Golden Lotus Halong Hotel

Golden Lotus Halong Hotel, Tổ 1 Khu 2, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Halong Fantasea Cruise

4,805,996đ  Halong Fantasea Cruise, 26 Tuan Chau habor, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Halios Halong Hotel

444,444đ 
1,942,857đ
Halios Halong Hotel, 38 Nguyễn Du, Phường Hòn Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Có thể bạn quan tâm

Ứng dụng du lịch

    202206/24/18/074829-67758155-1917x1917-fit-and-trim-e864d0ad2b34655d51d904702ded8290.jpg 

Đặt guest post tại Tripzone