Resort, Bungalow tại Thành phố Phan Thiết Bình Thuận

Shades Resort Apartments Mũi Né

848,662đ  25%
1,201,162đ
98A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 02523743236
Tiêu chuẩn:
Không ăn sáng

Golden Coast Resort & Spa

949,301đ  35%
1,579,301đ
41 Lạc Long Quân,, Xã Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 02523846666
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

White Sand Resort

1,462,273đ  8 Nguyễn Thông, Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 02523741175
Tiêu chuẩn:
Có ăn sáng

Aroma Beach Resort and spa

Quater 5, Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Terracotta Resort & Spa

1,281,429đ 
2,300,000đ
28 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 02523847610
Tiêu chuẩn:
Có ăn sáng

Ravenala Boutique Resort

146 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Palmira Beach Resort and spa

14 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Hoàng Ngọc Resort & Spa

1,456,724đ  30%
2,195,924đ
152 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 02523847858
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Muine Bay Resort

1,052,659đ  30%
3,300,000đ
Khu phố 14, Phường Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 842522220222
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Four Oceans Resort Mui Ne

30 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

LOTUS GARDEN RESORT

200 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
Tiêu chuẩn: 2
Có ăn sáng

Four Oceans Resort Mui Ne

1,007,303đ  30.0%
1,562,303đ
30 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 0909091783
Tiêu chuẩn:
Có ăn sáng

Mui Ne Resort

144 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
Tiêu chuẩn: 2
Có ăn sáng

Bamboo Village Beach Resort (Làng Tre)

1,699,998đ  35.0%
2,891,409đ
38 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 02523847007
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

SandBeach Resort

128 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Romana Resort & Spa

864,156đ  30.0%
1,296,234đ
Romana Resort & Spa, Khu phố 1, Phường Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 02523741289
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Sailing Club Resort Mui Ne

2,280,127đ 
4,935,424đ
24 Nguyen Dinh Chieu St, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 02523847440
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Novela Muine Resort & Spa

807,977đ 
3,231,907đ
96A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 02523743456
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Ngoc Duy Hotel Mui Ne

34 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
Tiêu chuẩn: 1
Có ăn sáng

Rang Garden Beach Side Resort

128a Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Blue Ocean Resort

1,741,238đ  54 Nguyen Dinh Chieu, Ham Tien Ward, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
Tiêu chuẩn:
Có ăn sáng

Có thể bạn quan tâm

Ứng dụng du lịch

    202206/24/18/074829-67758155-1917x1917-fit-and-trim-e864d0ad2b34655d51d904702ded8290.jpg 

Đặt guest post tại Tripzone