Check-in Công trình văn hóa, kiến trúc tại Seoul Hàn Quốc

Leeum Bảo tàng nghệ thuật Samsung

60-16 Itaewon-ro 55-gil, Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul, Hàn Quốc 02-2014-6901

Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc

137 Seobinggo-ro, Seobinggo-dong, Yongsan-gu, Seoul, Hàn Quốc 02-2077-9000

Cung Deoksugung

99 Sejong-daero, Jeong-dong, Jung-gu, Seoul, Hàn Quốc 027510734

Cung Changgyeonggung

185 Changgyeonggung-ro, Waryong-dong, Jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc 027624868

Chùa Jogyesa.

55 Ujeongguk-ro, Gyeonji-dong, Jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc

Bảo tàng lịch sử Seoul

55 Saemunan-ro, Sajik-dong, Jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc 027240274

Bảo tàng Lịch sử nhà tù Seodaemun

251 Tongil-ro, Hyeonjeo-dong, Seodaemun-gu, Seoul, Hàn Quốc 023608590

Cung Changdeokgung

99 Yulgok-ro, Waryong-dong, Jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc 027628261

Làng Hanok Namsangol.

28 Toegye-ro 34-gil, Pil-dong, Jung-gu, Seoul, Hàn Quốc 0222610517

Quảng trường Gwanghwamun

172 Sejong-daero, Sejongno, Jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc 0221337732

Nhà thờ Myeongdong

74 Myeongdong-gil, Jeodong 1-ga, Jung-gu, Seoul, Hàn Quốc 027741784

Xem thêm các check-in

Vườn quốc gia Bukhansan

262 Bogukmun-ro, Jeongneung-dong, Seongbuk-gu, Seoul, Hàn Quốc 029090497

Suối Chyeonggyecheon

148 Seorin - dong, Jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc

Tháp Namsan

105 Namsangongwon-gil, Yongsan-gu, Seoul, Hàn Quốc 0234559277

Trung tâm K-style hub

40 Cheonggyecheon-ro, Da-dong, Jung-gu, Seoul, Hàn Quốc 0260537177

Dongdaemun Design Plaza

281 Eulji-ro, Jung-gu, Seoul, Hàn Quốc 0221530000