Khách sạn tại Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng

Himalaya Phoenix Hotel

393,651đ  Khách sạn Himalaya Phoenix, Le Hong Phong, Phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 2
Không ăn sáng

La Vie En Rose

499,999đ  La Vie En Rose Villa, 42 To Hien Thanh street , Phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Pho Nui Hotel

386,398đ 
1,000,000đ
Pho Nui Hotel, 46 Nguyễn Chí Thanh, Phường 1, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

Tulip Hotel 3

Tulip Hotel 3, 57 - 59 Đường Ba Tháng Hai, Phường 1, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 2
Có ăn sáng

Pho Hoa Hotel

342,857đ  Khách sạn Phố Hoa, 58 Lê Thánh Tôn, Phường 6, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

Dalat Wonder Resort

Đà Lạt Wonder Resort, Số 19, đường Hoa Hồng, hồ Tuyền Lâm, Phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

My Hy Hotel

My Hy Hotel, 27 Ly Tu Trong, Phường 1, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 1
Có ăn sáng

Le Grey Dalat Hotel

508,333đ  Le Grey Dalat Hotel, 23 Le Dai Hanh, Phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 2
Không ăn sáng

Be U Hotel

634,214đ  38%
2,170,000đ
Be U Hotel, 112 Ly Tu Trong, Phường 1, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

Dragon King 1 Hotel

Khách Sạn Dragon King 1, 67 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Ngoc Mai Phu Hotel Dalat

462,963đ  Khách sạn Ngọc Mai Phú Đà Lạt, 73 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 1
Không ăn sáng

A25 Hotel Hai Ba Trung Dalat

679,374đ  A25 Khách sạn Hai Bà Trưng Đà Lạt, 386 Hai Ba Trung, Phường 6, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

La Vie En Rose

658,466đ 
980,000đ
La Vie En Rose Villa, 42 To Hien Thanh sreet, Phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Tealeaf Hotel

Khách Sạn Tealeaf, Số 26 Hai Bà Trưng, Phường 6, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 2
Có ăn sáng

Pho Nui Hotel

Pho Nui Hotel, 46 Nguyễn Chí Thanh, Phường 1, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

ELC Dalat Hotel

632,917đ 
3,734,346đ
ELC Dalat Hotel, 33 Đường Bà Triệu, Phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

Da Lat Cam Ly Hotel

458,333đ  Khách sạn Đà Lạt Cam Ly, 41 Hoang Van Thu, Phường 5, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

Taladalat

562,963đ  Taladalat, 11 Đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

Richy Hotel Dalat

881,834đ  Khách sạn Richy Đà Lạt, 01, An Binh, Phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

Dalat Palace Heritage Hotel

3,015,818đ  2 Đường Trần Phú, Phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 5
Không ăn sáng

An Khanh Hotel

818,056đ  An Khanh Hotel, 21 Đường Hai Bà Trưng, Phường 6, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tiêu chuẩn: 2
Không ăn sáng