Khách sạn tại Thành phố Hạ Long Quảng Ninh

Khách sạn Yêu thích
Khách sạn - Thành phố Hạ Long 1,480,000đ 

Novotel Ha Long Bay Hotel

 • Novotel Ha Long Bay Hotel, Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
 • Tiêu chuẩn: 4
  Không ăn sáng
Khách sạn
Khách sạn - Thành phố Hạ Long

O2 Homestay

 • O2 Homestay, A14 - 03 KDT Monbay,, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
 • Tiêu chuẩn: 5
  Có ăn sáng
Khách sạn
Khách sạn - Thành phố Hạ Long

Halong Centrica Hotel

 • Halong Centrica Hotel, 1 Trần Quang Diệu, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
 • Tiêu chuẩn: 3
  Có ăn sáng
Khách sạn
Khách sạn - Thành phố Hạ Long

Flamingo Luxury Cruise

 • Flamingo Luxury Cruises, Tuần Châu island, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
 • Tiêu chuẩn: 4
  Có ăn sáng
Khách sạn
Khách sạn - Thành phố Hạ Long

Halong Serenity Cruises

 • Halong Serenity Cruises, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
 • Tiêu chuẩn: 5
  Có ăn sáng
Khách sạn
Khách sạn - Thành phố Hạ Long 3,828,764đ 

Villa Secret

 • Villa secret, Sun Premier Halong Village, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
 • Tiêu chuẩn: 3
  Không ăn sáng
Khách sạn
Khách sạn - Thành phố Hạ Long

Halong Glory Cruise

 • Halong Glory Cruise, 36 Cảng Tuần Châu, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
 • Tiêu chuẩn: 3
  Có ăn sáng
Khách sạn
Khách sạn - Thành phố Hạ Long

Maldives Halong Hotel

 • Maldives Halong hotel, 3 Đường Vạ Cháy, Tổ 3 Khu 7, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
 • Tiêu chuẩn: 3
  Có ăn sáng
Khách sạn
Khách sạn - Thành phố Hạ Long 409,385đ 

Halong Boutique Hotel

 • Halong Boutique Hotel, 42 Nguyễn Du, Phường Hòn Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
 • Tiêu chuẩn: 4
  Có ăn sáng
Khách sạn
Khách sạn - Thành phố Hạ Long

May House Hotel

 • May House Hotel , Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
 • Tiêu chuẩn: 2
  Có ăn sáng
Khách sạn
Khách sạn - Thành phố Hạ Long 925,926đ 

Mithrin Hotel Halong

 • Mithrin Hotel Halong, Hoàng Quốc Việt, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
 • Tiêu chuẩn: 4
  Có ăn sáng
Khách sạn
Khách sạn - Thành phố Hạ Long

Halong Plaza Hotel

 • Halong Plaza Hotel, Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
 • Tiêu chuẩn: 4
  Có ăn sáng
Khách sạn
Khách sạn - Thành phố Hạ Long

Chau Anh Halong Hotel

 • Chau Anh Halong Hotel, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
 • Tiêu chuẩn: 2
  Có ăn sáng
Khách sạn
Khách sạn - Thành phố Hạ Long

Le Theatre Cruises

 • Le Theatre Cruises - Wonder on Lan Ha Bay, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
 • Tiêu chuẩn: 5
  Có ăn sáng
Khách sạn
Khách sạn - Thành phố Hạ Long

Homestay Newlife

 • Homestay Newlife, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
 • Tiêu chuẩn: 5
  Có ăn sáng
Khách sạn
Khách sạn - Thành phố Hạ Long

Golden Lotus Halong Hotel

 • Golden Lotus Halong Hotel, Tổ 1 Khu 2, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
 • Tiêu chuẩn: 3
  Có ăn sáng
Khách sạn
Khách sạn - Thành phố Hạ Long

Muong Thanh Holiday Suoi Mo

 • Muong Thanh Holiday Suoi Mo, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
 • Tiêu chuẩn: 4
  Có ăn sáng
Khách sạn
Khách sạn - Thành phố Hạ Long

Ha Long Villa Ocean View

 • Ha Long Villa Ocean View, Hải Quân, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
 • Tiêu chuẩn: 5
  Có ăn sáng
Khách sạn
Khách sạn - Thành phố Hạ Long 740,741đ 

Luxstay Hotel Ha Long

 • Luxstay Hotel Ha Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
 • Tiêu chuẩn: 3
  Không ăn sáng
Khách sạn
Khách sạn - Thành phố Hạ Long

Marina Ha Long Hotel

 • Marina Ha Long Hotel, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
 • Tiêu chuẩn: 4
  Có ăn sáng
Khách sạn
Khách sạn - Thành phố Hạ Long 9,287,647đ 

Premier Village Ha Long Bay Resort

 • Premier Village Ha Long Bay Resort, Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
 • Tiêu chuẩn: 5
  Có ăn sáng

Có thể bạn quan tâm

Ứng dụng du lịch

    202206/24/18/074829-67758155-1917x1917-fit-and-trim-e864d0ad2b34655d51d904702ded8290.jpg 

Đặt guest post tại Tripzone