Khách sạn tại Thành phố Hạ Long Quảng Ninh

Vincent Ha Long Hotel

Vincent Ha Long Hotel, Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

La Batisse Resort Ha Long

La Batisse Resort Ha Long, Bán đảo 2 Khu đô thị Hùng Thắng, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Muong Thanh Holiday Suoi Mo

Muong Thanh Holiday Suoi Mo, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Huong Hai Sealife Cruise

Huong Hai Sealife Cruise, 6A Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Sky Cruises Ha Long

Sky Cruises Ha Long , Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

Sea House Ha Long

Sea house Hạ Long, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 2
Có ăn sáng

Sea Angle Hotel Halong

Sea Angel Hotel Halong, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

La Casta Cruise

La Casta Cruise, 17 Ngọc Châu, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

Halong Silversea Cruise

Halong Silversea Cruise, 26 Tuần Châu, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Athena Royal Cruise

Athena Royal Cruise, 9 Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

Halong Fantasea Cruise

4,805,996đ  Halong Fantasea Cruise, 26 Tuan Chau habor, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Beverly Hill Ha Long

BEVERLY HILL HẠ LONG, Hải Quân, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

Galaxy Halong Hotel

Galaxy Halong Hotel, 15 Tien Ong, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Quyen Linh Resort Ha Long

Quyen Linh Resort Ha Long, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

OYO 800 Candy Hotel

OYO 800 Candy Hotel, số 39-phố Hải Lộc, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 2
Có ăn sáng

Deluxe Oriental Sails Halong

Deluxe Oriental Sails Halong, 9 Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Halong Glory Legend Cruise

Halong Glory Legend Cruise, 36 Cảng Tuần Châu, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Pearl Hotel Tuan Chau

Pearl Hotel Tuan Chau, Block 81 Urban Area Tuan Chau Marina, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Bay Villa Halong

33,501,684đ  30%
48,501,683đ
Bay Villa Halong, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 5
Không ăn sáng

Sun Halong Hotel

Sun halong hotel, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Halong Serenity Cruises

Halong Serenity Cruises, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng