Khách sạn tại Thành phố Hạ Long Quảng Ninh

Vincent Ha Long Hotel

Vincent Ha Long Hotel, Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Blue Sky Halong Hotel

Blue Sky Halong Hotel, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 2
Có ăn sáng

BMC Thang Long Hotel

BMC Thang Long Hotel, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Phat Linh Hotel Ha Long

1,754,850đ  50%
3,754,850đ
Phat Linh Hotel Halong, Lô 1 Đại lộ Hạ Long Marine, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

Starlight Hotel HaLong

Starlight Hotel Halong, 1A Anh Đào, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 2
Có ăn sáng

Saigon Halong Hotel

1,940,035đ  Saigon Halong Hotel, Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Flamingo Luxury Cruise

Flamingo Luxury Cruises, Tuần Châu island, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Crown Hotel

Crown Hotel, Hung Thang, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Sunrise Ha Long Hotel

Sunrise Ha Long Hotel, Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

Sea House Ha Long

Sea house Hạ Long, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 2
Có ăn sáng

Sky Cruises Ha Long

Sky Cruises Ha Long , Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

D'Lecia Ha Long Hotel

1,414,352đ  D'Lecia Ha Long Hotel, Số 38 Tấn Mài, Cái Dăm, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 3
Không ăn sáng

Marina Ha Long Hotel

Marina Ha Long Hotel, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Wyndham Legend Halong

1,762,500đ 
1,923,881đ
Wyndham Legend Halong, 12 Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 5
Không ăn sáng

Era Cruises Ha Long

7,760,141đ  Era Cruises Ha Long, Phường Hòn Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

Villa FLC Hạ Long

VILLA FLC HẠ LONG, Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

Ngoc Lan Ha Long Hotel

Ngoc Lan Ha Long Hotel, 290 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

O2 Homestay

O2 Homestay, A14 - 03 KDT Monbay,, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

Chau Anh Halong Hotel

Chau Anh Halong Hotel, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 2
Có ăn sáng

Paddington Hotel Halong Bayview

1,814,815đ 
4,300,000đ
Paddington Hotel Halong Bayview, Điện Biên Phủ, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

Lavian Hotel

1,055,572đ  Lavian Hotel, LV3-12 Lô OSL-4 khu Sun Premier Village, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng