Khách sạn tại Thành phố Hạ Long Quảng Ninh

Beach hotel

Beach Hotel, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Phoenix Luxury Cruise

Phoenix Luxury Cruise, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Prosperrity Hotel

Prosperity Hotel, N01 Hạ Long,, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Green Queen 16

699,999đ  Green Queen 16, 1516 Green Bay Garden, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 5
Không ăn sáng

Halong Centrica Hotel

Halong Centrica Hotel, 1 Trần Quang Diệu, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Le Theatre Cruises

Le Theatre Cruises - Wonder on Lan Ha Bay, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

Stellar of the Seas

Stellar of the Seas, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

Halong Serenity Cruises

Halong Serenity Cruises, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

Coban Apartment in Greenbay Garden Ha Long

699,999đ  Coban apartment in Greenbay Garden Ha Long, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 4
Không ăn sáng

Lavian Hotel

1,055,572đ  Lavian Hotel, LV3-12 Lô OSL-4 khu Sun Premier Village, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Blue Sky Halong Hotel

Blue Sky Halong Hotel, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 2
Có ăn sáng

Halong Park Hotel

Halong Park Hotel, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 2
Có ăn sáng

Indochine Cruise Lan Ha Bay

Indochine Cruise Lan Ha Bay, 2 Tuần Châu, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

Paddington Hotel Halong Bayview

1,814,815đ 
4,300,000đ
Paddington Hotel Halong Bayview, Điện Biên Phủ, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

Marina Ha Long Hotel

Marina Ha Long Hotel, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Novotel Ha Long Bay Hotel

Novotel Ha Long Bay Hotel, 160 Ha Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 4
Có ăn sáng

Royal Lotus Resort

ROYAL LOTUS RESORT, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

Seasun Cruise

Seasun Cruise, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

May House Hotel

May House Hotel , Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 2
Có ăn sáng

Maldives Halong Hotel

Maldives Halong hotel, 3 Đường Vạ Cháy, Tổ 3 Khu 7, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 3
Có ăn sáng

Sealife Legend Cruises Halong

Sealife Legend Cruises Halong, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Tiêu chuẩn: 5
Có ăn sáng

Có thể bạn quan tâm

Ứng dụng du lịch

    202206/24/18/074829-67758155-1917x1917-fit-and-trim-e864d0ad2b34655d51d904702ded8290.jpg 

Đặt guest post tại Tripzone