Check-in Danh lam thắng cảnh tại Huyện Phong Thổ Lai Châu

Bản Vàng Pheo

Miễn phí - Miễn phí Bản Vàng Pheo, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

Cửa khẩu Ma Lù Thàng

Miễn phí - Miễn phí Cửa khẩu Ma Lù Thàng, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

Chợ Sừng Sì Lờ Lầu

Miễn phí - Miễn phí Chợ Sừng Sì Lờ Lầu, Xã Sì Lở Lầu, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

Cao nguyên Dào San

Miễn phí - Miễn phí Cao nguyên Dào San, Xã Dào San, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

Xem thêm các check-in

Quần thể hang động Pu Sam Cáp

Miễn phí - 30,000đ Bế Văn Đàn, Xã Pu Sam Cáp, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

Đồi chè Tân Uyên

Miễn phí - Miễn phí Đồi chè Tân Uyên, TT. Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

Đèo Ô Quy Hồ

Miễn phí - Miễn phí Đèo Ô Quy Hồ, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Lai Châu

Cao nguyên Sìn Hồ

Miễn phí - Miễn phí Cao nguyên Sìn Hồ, TT.Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

Bản Sì Thâu Chải

Miễn phí - Miễn phí Bản Sì Thâu Chải, Xã Hồ Thầu, Huyện Tam Đường, Lai Châu

Cánh đồng Mường Than

Miễn phí - Miễn phí Cánh đồng Mường Than, TT.Than Uyên, Huyện Than Uyên, Lai Châu

Đỉnh Pu Ta Leng

Miễn phí - Miễn phí Đỉnh Pu Ta Leng, dãy Hoàng Liên Sơn, Xã Tả Lèng, Huyện Tam Đường, Lai Châu

Đỉnh Pu Si Lung

Miễn phí - Miễn phí JQGQ+82 , Xã Pa Vệ Sử, Huyện Mường Tè, Lai Châu

Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Tè

Miễn phí - Miễn phí Tà Tổng, Xã Mù Cả, Huyện Mường Tè, Lai Châu

Trứng kiến

100,000đ - 550,000đ 62 Trần Phú, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Lai Châu

Rêu đá

50,000đ - 165,000đ Thanh Hồng Quán 249 Trần Phú, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Lai Châu

Bản Phiêng Phát

Bản Phiêng Phát, Xã Trung Đông, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

Công viên Diên Hồng

Miễn phí Công viên Diên Hồng, Phường Ia Kring­, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Bán đảo Sơn Trà

Bán đảo Sơn Trà, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng