Check-in Quán cà phê tại Huyện Bình Lục Hà Nam

Nội dung đang được cập nhật, vui lòng xem thêm các địa điểm bên dưới hoặc xóa lọc

Xem thêm các check-in

Làng nghề dệt lụa tơ tằm Nha Xá

120,000đ - 2,500,000đ Làng Nha Xá, Xã Mộc Nam, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam

Khu du lịch Tam Chúc

90,000đ - 200,000đ khu du lịch Tam Chúc, TT. Ba Sao, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

Kẽm Trống

Kẽm Trống, Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Làng Gốm Quyết Thành

150,000đ - 600,000đ Làng Gốm Quyết Thành, TT. Quế, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

Làng Mây Tre Ngọc Động

100,000đ - 2,000,000đ thôn Ngọc Động, Phường Hoàng Đông, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam

Rượu Làng Vọc

120,000đ - 350,000đ Rượu Làng Vọc, Xã Vũ Bản, Huyện Bình Lục, Hà Nam

Bánh cuốn hoa cải

20,000đ - 300,000đ Chợ Phủ Lý, Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Làng Ren Thêu Thanh Hà

100,000đ Làng thêu ren Thanh Hà, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngũ Động Thi Sơn

30,000đ Thôn Quyển Sơn, Xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

Mắm cáy Bình Lục

140,000đ Mắm cáy Bình Lục, TT. Bình Mỹ, Huyện Bình Lục, Hà Nam

Cá kho niêu đất làng Vũ Đại

300,000đ - 1,000,000đ Cá kho niêu đất làng Vũ Đại, Xã Hoà Hậu, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

Bún Tái Kênh

10,000đ - 20,000đ làng Tái Kênh, Xã Đinh Xá, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Hang Luồn - Ao Dong

10,000đ Hang Luồn - Ao Dong, Xã Liên Sơn, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

Bát Cảnh Sơn

60,000đ Bát Cảnh Sơn, Xã Tượng Lĩnh, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

Công viên Diên Hồng

Miễn phí Công viên Diên Hồng, Phường Ia Kring­, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Bán đảo Sơn Trà

Bán đảo Sơn Trà, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng